strana_2

rozluštění úlohy Sobek Karel

1.Qg5-g7 ! zugzwang.

1...g2-g1=Q 2.Qg7*g1 + 2...Rh2-f2 3.Qg1*f2 #

1...g2-g1=S 2.Qg7*g1 + 2...Rh2-f2 3.Qg1*f2 #

1...g2-g1=R 2.Qg7*g1 + 2...Rh2-f2 3.Qg1*f2 #

1...g2-g1=B 2.Qg7*g1 + 2...Rh2-f2 3.Qg1*f2 # 1...Kd4-c5 2.Qg7-c7 + 2...Kc5-b5 3.Qc7-c6 #

2...Kc5-d4 3.Qc7-b6 #

1...Kd4-e3 2.Qg7*e5 + 2...Sc4*e5 3.Ra4-e4 #

rozluštění Záhady pro blázna

Kontrolní notace:
Bílý: Ke1, Dd1, Sc1, Sf1, p: a3, b2, c2, d2, e2, f2, g2, h2
Černý: Ke8, Va8, Vh8, Sc8, p: a7, b6, c7, e7, f6, g7, h6

Řešení: "Poslední tah bílého byl zjevně pěšcem. Posledním tahem černý bral bílou figuru, která udělala předposlední tah. Touto figurou musel být v každém případě jezdec, protože ani jedna z bílých věží se nemohla dostat do hry. Určitě žádný z černých pěšců nemohl brát jezdce a také černá dámská věž a8 nemohla brát jezdce, protože není volné žádné pole, přes které by jezdec mohl jít, aby byl sebrán na a8. Také střelec nemohl brát bílého jezdce, protože jediné volné pole pro příchod jezdce je d6 a při postavení bílého jezdce na tomto poli by byl černý král v šachu. Proto jedině král nebo královská věž mohla vzít bílého jezdce. Proto černý nemůže dělat rošádu."